Hjem

Velkommen til Højbo.


Dyrkning af økologiske og biodynamiske grøntsager af allerbedste kvalitet.


Midt på den flade sandjord i jylland ligger bondegården Højbo. Her arbejder vi hver dag med at dyrke den levende jord ud fra holistiske og økologiske principper. Som landmand er det vigtigt for mig at hver eneste aspekt af jorbrugen udføres med stor respekt for al liv, både planter, dyr og mennesker. Opbygningen af den levende jord (opbygning af humuslag / CO2 – Binding) giver jord, der så at sige kan holde på vandet og planter, der kan klare længere varende perioder uden vand. Planterne har større modstands-kraft mod sygdom og skadedyr m.v. Vi dyrker planterne 100% giftfrie og idet Højbo repræsenterer sit eget lille økosystem, tilføres der ikke ekstra gøning til planterne udefra. 

Velkommen til.

FOREDRAG

Book et inspirerende og hjertevarmt foredrag om livet som biodynamisk landmand. Hør om kærligheden til livet på landet og arbejdet med at skabe stærke livgivende grøntsager som gør en forskel.


KØB GRØNTSAGER 

I gårdbutikken kan du købe lækre økologiske & biodynamiske grøntsager.

Du er altid velkommen.DEN LEVENDE JORD

Filosofien bag det holistiske biodynamiske landbrug rummer stor respekt for alt levende. Principperne bag denne måde at dyrke jorden kan med lethed overføres til mange andre af livets aspekter. Læs mere om tankerne bag og lad dig inspirere..


Karl Henning

Respekt for liv


Karl Henning Mikkelsen er født og opvokset i det midtjydske på en gård hvor der blev drevet landbrug som man gjorde engang. Alsidigt og småt i alle forhold, men med en solid respekt for naturen, stor holistisk omtanke og med respekt for alt liv. 

 Grøntsager fra Højbo


Udvalget varierer efter sæsonnen

Køb biodynamisk

Livskraftigt og fuld af smag

En levende gård
Karl Henning Mikkelsen født (1955) og opvokset i det midtjyske på en gård hvor der blev drevet landbrug som man gjorde engang. Alsidigt, småt i alle forhold men solidt med tanke for helhed og respekt for liv.


Fra landmandsøn til tømrer, ulandsfrivillig, ingeniør , freelance  tømrer/ økologisk landmand for i 2006 at lægge om til biodynamisk drift. Fordi han i de biodynamiske landbrug, han besøgte i Danmark, Tyskland og Australien så og oplevede det muligt at forene landbrug, spiritualitet og et socialt engagement.


For ham har det at dyrke efter de biodynamiske metoder været en rejse gennem iagtagelser og indføling ind i erkendelser  og indsigt omkring dyrkning af jorden med ”Den Levende Jord” som det primære. At arbejde med jorden og alt levende i , på og omkring jorden med bevidstheden om at alt er under indflydelse af de kosmiske energier, at vi kan arbejde med disse energier. Og ikke mindst 

at evne at praktisere  godt landmandskab.


Gårdens navn er Højbo og er på ca. 30 ha. Opbygningen af den levende jord (opbygning af humuslag / CO2 – Binding) giver en jord der så at sige kan holde vandet tilbage og planter der kan klare længere varende perioder uden vand), større modstandskraft mod sygdom og skadedyr m.v.


Der  dyrkes kartofler, grøntsager, korn og græs. Græsset indgår i sædskiftet og opbygning vedligehold af muldlaget og det anvendes som foder til besætningen på ca 18 stk. kvæg af racen simmental. Ca. 2 ha. er udlagt i natur og mose til fremme af diversitet og gode livsbetingelser for den ”vilde” natur.


Al dyrkning af grønt og kvæg på Højbo er godkendt efter internationale standarder defineret af Demeter forbundet. Kontrolleret af Dansk Demeterforbund.

Samtidig er besætning og jordbrug på gården Statskontrolleret Økologisk.


Grøntsagerne  sælges ved stalddørssalg, websalg, salg gennem Kvickly, Brande, salg til grossiter (Solhjulet), institutioner m.v.


Kødet sælges primært til private. 


Find bondegården


Besøg gårdbutikken

ADDRESSE

Nordlundvej 105, DK-7330 Brande

RING TIL

+45 41 16 48 42